ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลชนกการค้า

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลชนกการค้า"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลชนกการค้า

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลชนกการค้า
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 900,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลชนกการค้า ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิดทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลชนกการค้า


76/7 หมู่ที่ 1 ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลชนกการค้า ตั้งอยู่ที่

76/7 หมู่ที่ 1 ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลชนกการค้าเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลชนกการค้า

ได้แก่ 0853558000024
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลชนกการค้า:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลชนกการค้า:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*