ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวงทองอสังหาริมทรัพย์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวงทองอสังหาริมทรัพย์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวงทองอสังหาริมทรัพย์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวงทองอสังหาริมทรัพย์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวงทองอสังหาริมทรัพย์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย จัดสรร แลกเปลี่ยน เช่าให้เช่า ขายฝากจำนอง อสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวงทองอสังหาริมทรัพย์


13/7 หมู่ที่ 3 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวงทองอสังหาริมทรัพย์ ตั้งอยู่ที่

13/7 หมู่ที่ 3 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวงทองอสังหาริมทรัพย์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวงทองอสังหาริมทรัพย์

ได้แก่ 0853559000010
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวงทองอสังหาริมทรัพย์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวงทองอสังหาริมทรัพย์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*