บริษัท ระนองชิปอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ระนองชิปอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท ระนองชิปอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ระนองชิปอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ระนองชิปอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ระนองชิปอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด


57/19 หมู่ที่ 1 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ระนองชิปอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

57/19 หมู่ที่ 1 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

แผนที่บริษัท บริษัท ระนองชิปอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ระนองชิปอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0855558000051
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ระนองชิปอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ระนองชิปอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*