บริษัท เฉวียน ซิ่ง ห่าย หยาง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เฉวียน ซิ่ง ห่าย หยาง จำกัด"

บริษัท เฉวียน ซิ่ง ห่าย หยาง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เฉวียน ซิ่ง ห่าย หยาง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เฉวียน ซิ่ง ห่าย หยาง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ส่งออก อาหารทะเล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เฉวียน ซิ่ง ห่าย หยาง จำกัด


6/37 หมู่ที่ 1 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เฉวียน ซิ่ง ห่าย หยาง จำกัด ตั้งอยู่ที่

6/37 หมู่ที่ 1 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

แผนที่บริษัท บริษัท เฉวียน ซิ่ง ห่าย หยาง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เฉวียน ซิ่ง ห่าย หยาง จำกัด

ได้แก่ 0855558000077
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เฉวียน ซิ่ง ห่าย หยาง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เฉวียน ซิ่ง ห่าย หยาง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*