บริษัท สุจิรา ไทยกูด ดอลฟิน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สุจิรา ไทยกูด ดอลฟิน จำกัด"

บริษัท สุจิรา ไทยกูด ดอลฟิน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สุจิรา ไทยกูด ดอลฟิน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สุจิรา ไทยกูด ดอลฟิน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าอาหารทะเลและส่งออกอาหารทะเล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สุจิรา ไทยกูด ดอลฟิน จำกัด


90/16 หมู่ที่ 1 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สุจิรา ไทยกูด ดอลฟิน จำกัด ตั้งอยู่ที่

90/16 หมู่ที่ 1 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

แผนที่บริษัท บริษัท สุจิรา ไทยกูด ดอลฟิน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สุจิรา ไทยกูด ดอลฟิน จำกัด

ได้แก่ 0855558000085
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สุจิรา ไทยกูด ดอลฟิน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สุจิรา ไทยกูด ดอลฟิน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*