บริษัท เหมเรืองเงินการประมง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เหมเรืองเงินการประมง จำกัด"

บริษัท เหมเรืองเงินการประมง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เหมเรืองเงินการประมง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เหมเรืองเงินการประมง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการประมง แพปลา สะพานปลา ซื้อขายสัตว์น้ำ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เหมเรืองเงินการประมง จำกัด


89/2 หมู่ที่ 1 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เหมเรืองเงินการประมง จำกัด ตั้งอยู่ที่

89/2 หมู่ที่ 1 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

แผนที่บริษัท บริษัท เหมเรืองเงินการประมง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เหมเรืองเงินการประมง จำกัด

ได้แก่ 0855558000093
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เหมเรืองเงินการประมง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เหมเรืองเงินการประมง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*