บริษัท พี.เค.พันธุ์พืช จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี.เค.พันธุ์พืช จำกัด"

บริษัท พี.เค.พันธุ์พืช จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี.เค.พันธุ์พืช จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี.เค.พันธุ์พืช จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับซื้อและจำหน่ายต้นปาล์ม ลูกปาล์ม และนำเข้าปุ๋ยหมักจากต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี.เค.พันธุ์พืช จำกัด


94/53 หมู่ที่ 5 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี.เค.พันธุ์พืช จำกัด ตั้งอยู่ที่

94/53 หมู่ที่ 5 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

แผนที่บริษัท บริษัท พี.เค.พันธุ์พืช จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี.เค.พันธุ์พืช จำกัด

ได้แก่ 0855558000107
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี.เค.พันธุ์พืช จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี.เค.พันธุ์พืช จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*