บริษัท อี แอนด์ ซี โฟรเซ่นฟู้ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อี แอนด์ ซี โฟรเซ่นฟู้ด จำกัด"

บริษัท อี แอนด์ ซี โฟรเซ่นฟู้ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อี แอนด์ ซี โฟรเซ่นฟู้ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อี แอนด์ ซี โฟรเซ่นฟู้ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารแปรรูปและอาหารแช่แข็ง สัตว์น้ำทะเลแช่แข็งทุกชนิดรวมทั้งนำเข้าและส่งออก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อี แอนด์ ซี โฟรเซ่นฟู้ด จำกัด


89/1260 หมู่ที่ 1 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อี แอนด์ ซี โฟรเซ่นฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

89/1260 หมู่ที่ 1 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

แผนที่บริษัท บริษัท อี แอนด์ ซี โฟรเซ่นฟู้ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อี แอนด์ ซี โฟรเซ่นฟู้ด จำกัด

ได้แก่ 0855558000123
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อี แอนด์ ซี โฟรเซ่นฟู้ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อี แอนด์ ซี โฟรเซ่นฟู้ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*