บริษัท โรบัสต้า ดีไซน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โรบัสต้า ดีไซน์ จำกัด"

บริษัท โรบัสต้า ดีไซน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โรบัสต้า ดีไซน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โรบัสต้า ดีไซน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ รับออกแบบ ตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซม ก่อสร้าง รื้อถอน อาคาร บ้านเรือน สำนักงาน โรงงาน โกดัง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โรบัสต้า ดีไซน์ จำกัด


15/2 หมู่ที่ 7 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โรบัสต้า ดีไซน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

15/2 หมู่ที่ 7 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110

แผนที่บริษัท บริษัท โรบัสต้า ดีไซน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โรบัสต้า ดีไซน์ จำกัด

ได้แก่ 0855559000046
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โรบัสต้า ดีไซน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โรบัสต้า ดีไซน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*