ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ที ยูนิต

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ที ยูนิต"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ที ยูนิต

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ที ยูนิต
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ที ยูนิต ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
โรงน้ำแข็ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ที ยูนิต


132/3 หมู่ที่ 7 ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ที ยูนิต ตั้งอยู่ที่

132/3 หมู่ที่ 7 ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ที ยูนิตเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ที ยูนิต

ได้แก่ 0863558000041
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ที ยูนิต:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ที ยูนิต:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*