ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ซี.อี.วิศวกรรม ชุมพร

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ซี.อี.วิศวกรรม ชุมพร"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ซี.อี.วิศวกรรม ชุมพร

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ซี.อี.วิศวกรรม ชุมพร
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ซี.อี.วิศวกรรม ชุมพร ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ซี.อี.วิศวกรรม ชุมพร


220 หมู่ที่ 1 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ซี.อี.วิศวกรรม ชุมพร ตั้งอยู่ที่

220 หมู่ที่ 1 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ซี.อี.วิศวกรรม ชุมพรเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ซี.อี.วิศวกรรม ชุมพร

ได้แก่ 0863559000036
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ซี.อี.วิศวกรรม ชุมพร:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ซี.อี.วิศวกรรม ชุมพร:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*