ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์ เทค แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์ เทค แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์ เทค แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์ เทค แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์ เทค แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์ เทค แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์


113 ถนนทวีสินค้า ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์ เทค แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ ตั้งอยู่ที่

113 ถนนทวีสินค้า ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์ เทค แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์ เทค แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์

ได้แก่ 0863559000044
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์ เทค แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์ เทค แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*