ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวนนท์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวนนท์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวนนท์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวนนท์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวนนท์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายนมเปรี้ยวดีไลท์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวนนท์


75/70 ถนนกรมหลวงชุมพร ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวนนท์ ตั้งอยู่ที่

75/70 ถนนกรมหลวงชุมพร ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวนนท์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวนนท์

ได้แก่ 0863559000052
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวนนท์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวนนท์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*