ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอฟ้า ทอฝัน

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอฟ้า ทอฝัน"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอฟ้า ทอฝัน

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอฟ้า ทอฝัน
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอฟ้า ทอฝัน ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอฟ้า ทอฝัน


304/11 หมู่ที่ 5 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอฟ้า ทอฝัน ตั้งอยู่ที่

304/11 หมู่ที่ 5 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอฟ้า ทอฝันเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอฟ้า ทอฝัน

ได้แก่ 0863559000061
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอฟ้า ทอฝัน:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอฟ้า ทอฝัน:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*