บริษัท วีเอโอ อินโนเวชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วีเอโอ อินโนเวชั่น จำกัด"

บริษัท วีเอโอ อินโนเวชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วีเอโอ อินโนเวชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วีเอโอ อินโนเวชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ติดตั้ง ซ่อม บำรุงอุปกรณ์สัญญานเครื่อข่ายโทรศัพท์เคลี่อนที่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วีเอโอ อินโนเวชั่น จำกัด


13/1 หมู่ที่ 5 ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วีเอโอ อินโนเวชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

13/1 หมู่ที่ 5 ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

แผนที่บริษัท บริษัท วีเอโอ อินโนเวชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วีเอโอ อินโนเวชั่น จำกัด

ได้แก่ 0865559000011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วีเอโอ อินโนเวชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วีเอโอ อินโนเวชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*