บริษัท สวนทวีทรัพย์ ฟู้ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สวนทวีทรัพย์ ฟู้ด จำกัด"

บริษัท สวนทวีทรัพย์ ฟู้ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สวนทวีทรัพย์ ฟู้ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สวนทวีทรัพย์ ฟู้ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ผลไม้สด ผลไม้แปรรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สวนทวีทรัพย์ ฟู้ด จำกัด


50 หมู่ที่ 5 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สวนทวีทรัพย์ ฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

50 หมู่ที่ 5 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160

แผนที่บริษัท บริษัท สวนทวีทรัพย์ ฟู้ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สวนทวีทรัพย์ ฟู้ด จำกัด

ได้แก่ 0865559000020
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สวนทวีทรัพย์ ฟู้ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สวนทวีทรัพย์ ฟู้ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*