บริษัท ภรณ์ภากร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ภรณ์ภากร จำกัด"

บริษัท ภรณ์ภากร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ภรณ์ภากร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ภรณ์ภากร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายน้ำมันเครื่องทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ภรณ์ภากร จำกัด


95 ถนนกรมหลวงชุมพร ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ภรณ์ภากร จำกัด ตั้งอยู่ที่

95 ถนนกรมหลวงชุมพร ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

แผนที่บริษัท บริษัท ภรณ์ภากร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ภรณ์ภากร จำกัด

ได้แก่ 0865559000038
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ภรณ์ภากร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ภรณ์ภากร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*