บริษัท ไฮ อินเตอร์เน็ท ชุมพร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไฮ อินเตอร์เน็ท ชุมพร จำกัด"

บริษัท ไฮ อินเตอร์เน็ท ชุมพร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไฮ อินเตอร์เน็ท ชุมพร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไฮ อินเตอร์เน็ท ชุมพร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการแพร่ภาพและเสียงทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวี ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไฮ อินเตอร์เน็ท ชุมพร จำกัด


119/1 ถนนพิศิษฐพยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไฮ อินเตอร์เน็ท ชุมพร จำกัด ตั้งอยู่ที่

119/1 ถนนพิศิษฐพยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

แผนที่บริษัท บริษัท ไฮ อินเตอร์เน็ท ชุมพร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไฮ อินเตอร์เน็ท ชุมพร จำกัด

ได้แก่ 0865559000062
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไฮ อินเตอร์เน็ท ชุมพร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไฮ อินเตอร์เน็ท ชุมพร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*