บริษัท ทีเอสทีทีวู้ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีเอสทีทีวู้ด จำกัด"

บริษัท ทีเอสทีทีวู้ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีเอสทีทีวู้ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีเอสทีทีวู้ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงงานไม้ยางพาราแปรรูป และไม้อื่นทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีเอสทีทีวู้ด จำกัด


210 หมู่ที่ 3 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร 86130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีเอสทีทีวู้ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

210 หมู่ที่ 3 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร 86130

แผนที่บริษัท บริษัท ทีเอสทีทีวู้ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีเอสทีทีวู้ด จำกัด

ได้แก่ 0865559000071
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีเอสทีทีวู้ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีเอสทีทีวู้ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*