บริษัท ชุมพร การ์เด้น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชุมพร การ์เด้น จำกัด"

บริษัท ชุมพร การ์เด้น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชุมพร การ์เด้น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชุมพร การ์เด้น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ทางการเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชุมพร การ์เด้น จำกัด


9/2 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชุมพร การ์เด้น จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/2 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220

แผนที่บริษัท บริษัท ชุมพร การ์เด้น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชุมพร การ์เด้น จำกัด

ได้แก่ 0865559000089
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชุมพร การ์เด้น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชุมพร การ์เด้น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*