ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีไอเอส เทเลคอม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีไอเอส เทเลคอม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีไอเอส เทเลคอม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีไอเอส เทเลคอม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีไอเอส เทเลคอม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเดินสายเคเบิ้ล สายโทรศัพท์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีไอเอส เทเลคอม


56/8 หมู่ที่ 6 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีไอเอส เทเลคอม ตั้งอยู่ที่

56/8 หมู่ที่ 6 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีไอเอส เทเลคอมเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีไอเอส เทเลคอม

ได้แก่ 0903558000040
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีไอเอส เทเลคอม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีไอเอส เทเลคอม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*