ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์เอกรุ่งเรืองกิจ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์เอกรุ่งเรืองกิจ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์เอกรุ่งเรืองกิจ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์เอกรุ่งเรืองกิจ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์เอกรุ่งเรืองกิจ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจการค้ายางรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ วัสดุอุปกรณ์รถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์เอกรุ่งเรืองกิจ


204/10 หมู่ที่ 10 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์เอกรุ่งเรืองกิจ ตั้งอยู่ที่

204/10 หมู่ที่ 10 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์เอกรุ่งเรืองกิจเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์เอกรุ่งเรืองกิจ

ได้แก่ 0903558000309
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์เอกรุ่งเรืองกิจ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์เอกรุ่งเรืองกิจ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*