ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญญาภา(249)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญญาภา(249)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญญาภา(249)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญญาภา(249)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญญาภา(249) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ร้านสะดวกซื้อ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญญาภา(249)


11/5 ถนนวิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญญาภา(249) ตั้งอยู่ที่

11/5 ถนนวิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญญาภา(249)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญญาภา(249)

ได้แก่ 0903558000368
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญญาภา(249):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญญาภา(249):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*