ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทูซี คอมมูนิเคชั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทูซี คอมมูนิเคชั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทูซี คอมมูนิเคชั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/11/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทูซี คอมมูนิเคชั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/11/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทูซี คอมมูนิเคชั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าเครื่องคอมพิวเตอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทูซี คอมมูนิเคชั่น


110 หมู่ที่ 2 ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทูซี คอมมูนิเคชั่น ตั้งอยู่ที่

110 หมู่ที่ 2 ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทูซี คอมมูนิเคชั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทูซี คอมมูนิเคชั่น

ได้แก่ 0903558002808
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทูซี คอมมูนิเคชั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทูซี คอมมูนิเคชั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*