ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวี 555

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวี 555"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวี 555

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวี 555
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวี 555 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายส่งผัก ผลไม้และถั่วเปลือกแข็งทุกชนิด แช่เย็นหรือแช่แข็ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวี 555


555 ถนนรัถการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวี 555 ตั้งอยู่ที่

555 ถนนรัถการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวี 555เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวี 555

ได้แก่ 0903559000051
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวี 555:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวี 555:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*