ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.เอส. แอ๊ดวานซ์ เซอร์วิส

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.เอส. แอ๊ดวานซ์ เซอร์วิส"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.เอส. แอ๊ดวานซ์ เซอร์วิส

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.เอส. แอ๊ดวานซ์ เซอร์วิส
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 700,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.เอส. แอ๊ดวานซ์ เซอร์วิส ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องใช้ทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.เอส. แอ๊ดวานซ์ เซอร์วิส


49/99 หมู่ที่ 4 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.เอส. แอ๊ดวานซ์ เซอร์วิส ตั้งอยู่ที่

49/99 หมู่ที่ 4 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.เอส. แอ๊ดวานซ์ เซอร์วิสเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.เอส. แอ๊ดวานซ์ เซอร์วิส

ได้แก่ 0903559000086
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.เอส. แอ๊ดวานซ์ เซอร์วิส:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.เอส. แอ๊ดวานซ์ เซอร์วิส:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*