ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซี มาร์เก็ตติ้ง 2015

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซี มาร์เก็ตติ้ง 2015"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซี มาร์เก็ตติ้ง 2015

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซี มาร์เก็ตติ้ง 2015
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซี มาร์เก็ตติ้ง 2015 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ส่งออกสินค้าจำพวกน้ำตาล น้ำมันพืช และสินค้าบริโภคอื่น ๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซี มาร์เก็ตติ้ง 2015


181 ถนนรามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซี มาร์เก็ตติ้ง 2015 ตั้งอยู่ที่

181 ถนนรามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซี มาร์เก็ตติ้ง 2015เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซี มาร์เก็ตติ้ง 2015

ได้แก่ 0903559000094
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซี มาร์เก็ตติ้ง 2015:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซี มาร์เก็ตติ้ง 2015:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*