ห้างหุ้นส่วนจำกัด องค์อาด โลจิสติกส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด องค์อาด โลจิสติกส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด องค์อาด โลจิสติกส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด องค์อาด โลจิสติกส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด องค์อาด โลจิสติกส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด องค์อาด โลจิสติกส์


95/5 หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด องค์อาด โลจิสติกส์ ตั้งอยู่ที่

95/5 หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด องค์อาด โลจิสติกส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด องค์อาด โลจิสติกส์

ได้แก่ 0903559000108
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด องค์อาด โลจิสติกส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด องค์อาด โลจิสติกส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*