ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์ม สตูดิโอ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์ม สตูดิโอ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์ม สตูดิโอ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์ม สตูดิโอ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์ม สตูดิโอ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์กราฟฟิค และเอนิเมชั่น เคลื่อนไหวและภาพนิ่งในรูปแบบต่าง ๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์ม สตูดิโอ


64 ถนนลูกเสือ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์ม สตูดิโอ ตั้งอยู่ที่

64 ถนนลูกเสือ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์ม สตูดิโอเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์ม สตูดิโอ

ได้แก่ 0903559000116
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์ม สตูดิโอ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์ม สตูดิโอ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*