ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีนา ฟรุ๊ต

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีนา ฟรุ๊ต"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีนา ฟรุ๊ต

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีนา ฟรุ๊ต
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีนา ฟรุ๊ต ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายน้ำผลไม้(น้ำส้ม)

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีนา ฟรุ๊ต


5 ซอย1 ถนนพลังพัฒนา 2 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีนา ฟรุ๊ต ตั้งอยู่ที่

5 ซอย1 ถนนพลังพัฒนา 2 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีนา ฟรุ๊ตเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีนา ฟรุ๊ต

ได้แก่ 0903559000124
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีนา ฟรุ๊ต:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีนา ฟรุ๊ต:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*