ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธันยบูรณ์ โยธากิจ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธันยบูรณ์ โยธากิจ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธันยบูรณ์ โยธากิจ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธันยบูรณ์ โยธากิจ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธันยบูรณ์ โยธากิจ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธันยบูรณ์ โยธากิจ


89/3 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธันยบูรณ์ โยธากิจ ตั้งอยู่ที่

89/3 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธันยบูรณ์ โยธากิจเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธันยบูรณ์ โยธากิจ

ได้แก่ 0903559000132
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธันยบูรณ์ โยธากิจ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธันยบูรณ์ โยธากิจ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*