ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซดักทรัพย์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซดักทรัพย์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซดักทรัพย์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซดักทรัพย์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซดักทรัพย์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซดักทรัพย์


23 หมู่ที่ 1 ถนนเนตรวิถี ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซดักทรัพย์ ตั้งอยู่ที่

23 หมู่ที่ 1 ถนนเนตรวิถี ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซดักทรัพย์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซดักทรัพย์

ได้แก่ 0903559000159
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซดักทรัพย์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซดักทรัพย์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*