ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริสกี การโยธา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริสกี การโยธา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริสกี การโยธา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริสกี การโยธา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริสกี การโยธา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริสกี การโยธา


48 หมู่ที่ 5 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา 90150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริสกี การโยธา ตั้งอยู่ที่

48 หมู่ที่ 5 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา 90150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริสกี การโยธาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริสกี การโยธา

ได้แก่ 0903559000167
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริสกี การโยธา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริสกี การโยธา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*