ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ เฮลท์ โซลูชั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ เฮลท์ โซลูชั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ เฮลท์ โซลูชั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ เฮลท์ โซลูชั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ เฮลท์ โซลูชั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำจัดอบรมบุคคลากรเกี่ยวกับบริหารงานขาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ เฮลท์ โซลูชั่น


101 ซอยสุมาลี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ เฮลท์ โซลูชั่น ตั้งอยู่ที่

101 ซอยสุมาลี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ เฮลท์ โซลูชั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ เฮลท์ โซลูชั่น

ได้แก่ 0903559000183
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ เฮลท์ โซลูชั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ เฮลท์ โซลูชั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*