ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ็น โคออพเปอร์เรชั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ็น โคออพเปอร์เรชั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ็น โคออพเปอร์เรชั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ็น โคออพเปอร์เรชั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ็น โคออพเปอร์เรชั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ็น โคออพเปอร์เรชั่น


910 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ็น โคออพเปอร์เรชั่น ตั้งอยู่ที่

910 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ็น โคออพเปอร์เรชั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ็น โคออพเปอร์เรชั่น

ได้แก่ 0903559000213
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ็น โคออพเปอร์เรชั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ็น โคออพเปอร์เรชั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*