ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีพีวี พร็อพเพอร์ตี้

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีพีวี พร็อพเพอร์ตี้"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีพีวี พร็อพเพอร์ตี้

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีพีวี พร็อพเพอร์ตี้
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีพีวี พร็อพเพอร์ตี้ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีพีวี พร็อพเพอร์ตี้


233 ถนนประชาธิปัตย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีพีวี พร็อพเพอร์ตี้ ตั้งอยู่ที่

233 ถนนประชาธิปัตย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีพีวี พร็อพเพอร์ตี้เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีพีวี พร็อพเพอร์ตี้

ได้แก่ 0903559000221
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีพีวี พร็อพเพอร์ตี้:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีพีวี พร็อพเพอร์ตี้:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*