ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีพีเอ็ม เพ้นท์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีพีเอ็ม เพ้นท์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีพีเอ็ม เพ้นท์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีพีเอ็ม เพ้นท์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีพีเอ็ม เพ้นท์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายสีอุตสาหกรรมและสีทาบ้าน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีพีเอ็ม เพ้นท์


126/8 หมู่ที่ 8 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีพีเอ็ม เพ้นท์ ตั้งอยู่ที่

126/8 หมู่ที่ 8 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีพีเอ็ม เพ้นท์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีพีเอ็ม เพ้นท์

ได้แก่ 0903559000230
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีพีเอ็ม เพ้นท์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีพีเอ็ม เพ้นท์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*