ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติทัศน์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติทัศน์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติทัศน์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติทัศน์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติทัศน์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติทัศน์


52/66 หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติทัศน์ ตั้งอยู่ที่

52/66 หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติทัศน์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติทัศน์

ได้แก่ 0903559000248
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติทัศน์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติทัศน์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*