ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายุการ พาณิชย์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายุการ พาณิชย์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายุการ พาณิชย์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายุการ พาณิชย์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายุการ พาณิชย์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายุการ พาณิชย์


80/3 ซอย1 คลองเตย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายุการ พาณิชย์ ตั้งอยู่ที่

80/3 ซอย1 คลองเตย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายุการ พาณิชย์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายุการ พาณิชย์

ได้แก่ 0903559000256
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายุการ พาณิชย์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายุการ พาณิชย์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*