ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริกาญจน์กิจเจริญ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริกาญจน์กิจเจริญ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริกาญจน์กิจเจริญ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริกาญจน์กิจเจริญ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริกาญจน์กิจเจริญ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม รับจัดการเกี่ยวกัยการบริหารงานขายและการขยายตลาดให้กับบุคคลากร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริกาญจน์กิจเจริญ


80/3 ซอย1 คลองเตย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริกาญจน์กิจเจริญ ตั้งอยู่ที่

80/3 ซอย1 คลองเตย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริกาญจน์กิจเจริญเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริกาญจน์กิจเจริญ

ได้แก่ 0903559000264
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริกาญจน์กิจเจริญ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริกาญจน์กิจเจริญ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*