ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส เพชรเกษม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส เพชรเกษม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส เพชรเกษม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส เพชรเกษม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส เพชรเกษม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส เพชรเกษม


217 หมู่ที่ 4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส เพชรเกษม ตั้งอยู่ที่

217 หมู่ที่ 4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส เพชรเกษมเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส เพชรเกษม

ได้แก่ 0903559000281
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส เพชรเกษม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส เพชรเกษม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*