ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2499 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2499 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2499 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2499 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2499 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องเสียง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2499 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์


67/16 ถนนชัย-เพชรมงคล ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2499 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ตั้งอยู่ที่

67/16 ถนนชัย-เพชรมงคล ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2499 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2499 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

ได้แก่ 0903559000299
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2499 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2499 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*