ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดี เซ็นเตอร์ ไทร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดี เซ็นเตอร์ ไทร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดี เซ็นเตอร์ ไทร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดี เซ็นเตอร์ ไทร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดี เซ็นเตอร์ ไทร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอุปกรณ์ ล้อแม็กซ์รถยนต์ และยางล้อรถยนต์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดี เซ็นเตอร์ ไทร์


574 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดี เซ็นเตอร์ ไทร์ ตั้งอยู่ที่

574 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดี เซ็นเตอร์ ไทร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดี เซ็นเตอร์ ไทร์

ได้แก่ 0903559000302
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดี เซ็นเตอร์ ไทร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดี เซ็นเตอร์ ไทร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*