บริษัท นาโน โฮลี่เฮ้าส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นาโน โฮลี่เฮ้าส์ จำกัด"

บริษัท นาโน โฮลี่เฮ้าส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นาโน โฮลี่เฮ้าส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 400,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นาโน โฮลี่เฮ้าส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการป้องกันและกำจัดปลวก มด หนูและแมลงรบกวนทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นาโน โฮลี่เฮ้าส์ จำกัด


36/54 หมู่ที่ 1 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นาโน โฮลี่เฮ้าส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

36/54 หมู่ที่ 1 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100

แผนที่บริษัท บริษัท นาโน โฮลี่เฮ้าส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นาโน โฮลี่เฮ้าส์ จำกัด

ได้แก่ 0905558000017
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นาโน โฮลี่เฮ้าส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นาโน โฮลี่เฮ้าส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*