บริษัท ไทย โอเอซิส เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทย โอเอซิส เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ไทย โอเอซิส เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทย โอเอซิส เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทย โอเอซิส เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการการตรวจสอบงานเชื่อมทางวิศวกรรมเพื่อความปอดภัยและให้มีประสิทธิภาพโดยการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทย โอเอซิส เซอร์วิส จำกัด


39 ซอย9 กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทย โอเอซิส เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

39 ซอย9 กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท ไทย โอเอซิส เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทย โอเอซิส เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0905558000165
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทย โอเอซิส เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทย โอเอซิส เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*