บริษัท เคพี วินวิน โค้ชชิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคพี วินวิน โค้ชชิ่ง จำกัด"

บริษัท เคพี วินวิน โค้ชชิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคพี วินวิน โค้ชชิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคพี วินวิน โค้ชชิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการฝึกอบรม ทางวิชาการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคพี วินวิน โค้ชชิ่ง จำกัด


42 ซอย 3 ประชายินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคพี วินวิน โค้ชชิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

42 ซอย 3 ประชายินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท เคพี วินวิน โค้ชชิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคพี วินวิน โค้ชชิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0905558000190
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคพี วินวิน โค้ชชิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคพี วินวิน โค้ชชิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*