บริษัท ทีเค. ซีวิล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีเค. ซีวิล จำกัด"

บริษัท ทีเค. ซีวิล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีเค. ซีวิล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีเค. ซีวิล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีเค. ซีวิล จำกัด


253 ถนนถนนประชายินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีเค. ซีวิล จำกัด ตั้งอยู่ที่

253 ถนนถนนประชายินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท ทีเค. ซีวิล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีเค. ซีวิล จำกัด

ได้แก่ 0905558000343
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีเค. ซีวิล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีเค. ซีวิล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*