บริษัท ดู ม๊องต์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดู ม๊องต์ จำกัด"

บริษัท ดู   ม๊องต์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดู ม๊องต์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดู ม๊องต์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายเครื่องถ่ายเอกสาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดู ม๊องต์ จำกัด


35 ถนนชวนชื่น ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดู ม๊องต์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

35 ถนนชวนชื่น ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

แผนที่บริษัท บริษัท ดู ม๊องต์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดู ม๊องต์ จำกัด

ได้แก่ 0905558000351
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดู ม๊องต์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดู ม๊องต์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*