บริษัท แอดไวซ์สะบ้าย้อย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอดไวซ์สะบ้าย้อย จำกัด"

บริษัท แอดไวซ์สะบ้าย้อย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอดไวซ์สะบ้าย้อย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอดไวซ์สะบ้าย้อย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ให้เช่า ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเน็ตเวิร์ค ระบบกล้องวงจรปิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอดไวซ์สะบ้าย้อย จำกัด


5/4 หมู่ที่ 1 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอดไวซ์สะบ้าย้อย จำกัด ตั้งอยู่ที่

5/4 หมู่ที่ 1 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210

แผนที่บริษัท บริษัท แอดไวซ์สะบ้าย้อย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอดไวซ์สะบ้าย้อย จำกัด

ได้แก่ 0905558000386
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอดไวซ์สะบ้าย้อย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอดไวซ์สะบ้าย้อย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*