บริษัท เอ็มดับเบิ้ลยู ลอว์ หาดใหญ่ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็มดับเบิ้ลยู ลอว์ หาดใหญ่ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด"

บริษัท เอ็มดับเบิ้ลยู ลอว์ หาดใหญ่ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็มดับเบิ้ลยู ลอว์ หาดใหญ่ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็มดับเบิ้ลยู ลอว์ หาดใหญ่ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจกรรมทางกฏหมาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็มดับเบิ้ลยู ลอว์ หาดใหญ่ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด


234/47 ถนนศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็มดับเบิ้ลยู ลอว์ หาดใหญ่ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ตั้งอยู่ที่

234/47 ถนนศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็มดับเบิ้ลยู ลอว์ หาดใหญ่ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็มดับเบิ้ลยู ลอว์ หาดใหญ่ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ได้แก่ 0905558000432
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็มดับเบิ้ลยู ลอว์ หาดใหญ่ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็มดับเบิ้ลยู ลอว์ หาดใหญ่ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*